Czym są “dane wrażliwe” i czy PESEL jest “daną wrażliwą”?

Nasz Czytelnik na infolinii Monedo dowiedział się, że PESEL może być przesyłany w zwykłym mailu, gdyż “nie należy do danych wrażliwych”. Nasz Czytelnik jest oburzony i ma sporo racji, ale czy na pewno pani z infolinii popełniła błąd zaliczając PESEL do danych niewrażliwych? Wyjaśnijmy to sobie raz a dobrze.

Czym są “dane wrażliwe”?
Pojęcie “danych wrażliwych” wywołuje więcej emocji niż to konieczne. Co jakiś czas Czytelnicy wytykają nam błędy polegające na tym, że nadużywamy tego pojęcia. Obserwujemy też przepychanki pomiędzy czytelnikami, albo niezrozumienie pomiędzy pracownikami różnych firm a ich klientami. Dlaczego jest tak dużo problemu z pojęciem “dane wrażliwe”?

Odpowiedź jest prosta. Termin “dane wrażliwe” jest używany przez różnych ludzi w różnych znaczeniach. To powoduje nieporozumienia.

Prawnicy i specjaliści od ochrony danych osobowych pod pojęciem “dane wrażliwe” rozumieją dane wymienione w art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych. W tym znaczeniu “dane wrażliwe” oznaczają dane związane z pochodzeniem, wyznawaną religią, poglądami politycznymi, stanem zdrowia, nałogami czy wyrokami dotyczącymi danej osoby.
Specjaliści od bezpieczeństwa i wielu “zwykłych ludzi” pod pojęciem “dane wrażliwe” rozumie takie dane, które generalnie należy chronić aby uniknąć różnych problemów. Tak rozumiane pojęcie “dane wrażliwe” jest często tłumaczeniem z języka angielskiego (sensitive data, sensitive information), a w różnych krajach anglojęzycznych może mieć ono nieco inne znaczenie. Ba! Pojęcie sensitive data może być różnie interpretowane np. w różnych stanach USA. Generalnie jednak będzie chodziło o takie informacje na temat danej osoby, których ujawnienie pozwala ukraść tożsamość lub przynajmniej znacznie obniżyć poziom czyjejś prywatności.

PESEL-i trzeba pilnować!
Czy numer PESEL jest daną wrażliwą? Ujawnia on datę urodzenia i płeć. Identyfikuje osobę jednoznacznie i może być używany przy autoryzacji różnych czynności, np. spięcia aplikacji mobilnej banku z rachunkiem klienta. To oznacza, że…

PESEL nie jest daną wrażliwą w rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie danych gdyż nie ujawnia on tak intymnych spraw jak pochodzenie, poglądy czy stan zdrowia;
PESEL jest daną wrażliwą w rozumieniu większości ludzi, gdyż może on posłużyć do autoryzowania pewnych czynności (np. przydaje się przy wzięciu pożyczki albo dokonywaniu zmian na koncie bankowym).
PESEL powinien być szczególnie chroniony (choć dobrze wiemy, że bardzo często tak nie jest — przykładem są studenci, wspólnicy spółek i urzędnicy z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ponieważ ich pesele można znaleźć we właściwościach podpisu). Z punktu widzenia bezpieczeństwa, niezbyt dobrym pomysłem jest proszenie klienta o przesyłanie tej informacji e-mailem. Ale jednocześnie stwierdzenie, iż PESEL nie jest “daną wrażliwą”, może być uznane za merytorycznie poprawne choć nadal powinno ono stanowić wytłumaczenia dla niskich standardów bezpieczeństwa.

Ciekawostka
Ustawa o ochronie danych nie zawiera słów “dane wrażliwe”. Wiedzieliście?

Artykuł 27 dotyczy danych…

….ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Słowo “wrażliwe” nie występuje w ustawie ani razu (sprawdźcie sobie przez ctrl+F). Po prostu prawnicy “zawłaszczyli sobie” pojęcie “dane wrażliwe” w odniesieniu do czegoś, co właściwie powinniśmy nazywać “danymi o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych” (i takie pojęcie znajduje się np. w rozporządzeniach do ustawy). Natomiast językowy nawyk prawników by dane z art. 27 nazywać “wrażliwymi”, pozwala niektórym osobom wygłaszać mądre zdania w rodzaju “PESEL nie jest daną wrażliwą”.

Tak zwany “język prawniczy” nie jest jedynym słusznym językiem na ziemi. Nie zawsze jest on tak precyzyjny jak prawnicy przekonują, a czasem jest on nawet używany do maskowania niewygodnych rzeczy. Jeśli czytają nas teraz prawnicy-puryści to bardzo ich przepraszamy, ale musimy to napisać. PESEL jest daną wrażliwą, która powinna być chroniona, a pani z infolnii Monedo używała tylko pewnego prawniczego pojęcia aby zamaskować praktykę niezalecaną.

źródło: niebezpiecznik.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − sixteen =